WIERTCONSULTING - engineering for peopleWIERTCONSULTING - engineering for people

Aktualności

2015

05.12.2015

Wiertconsulting - udział w testach FAT w GE Waukesha w USA

Wiertconsulting - udział w testach FAT w GE Waukesha w USA.W dniach od 30 listopada br. do 03 grudnia br. nasi inżynierowie z WIERTCONSULTING Sp. z o.o. wraz z przedstawicielami Zamawiającego tj. EuRoPol Gaz S.A. oraz Dostawcy tj. Ferox Energy Systems Sp. z o.o. wzięli udział w testach fabrycznych FAT dostarczanych silników gazowych.

więcej +

28.11.2015

Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla WIERTCONSULTING Sp. z o.o.

Złota Statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play dla WIERTCONSULTING Sp. z o.o.Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznała Przedsiębiorstwu WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania Złotą Statuetkę i w dniu 27 listopada br. podczas uroczystej Gali XVIII finału uroczyście wręczyła nagrodę.

więcej +

21.11.2015

EDF Toruń S.A. - pełnienie nadzoru

EDF Toruń S.A. - pełnienie nadzoruWIERTCONSULTING Sp. z o.o. rozpoczęło realizacje kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z energetyką zawodową polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową gazociągu DN 250 w/c MOP 8,4 km w Toruniu.

więcej +

20.10.2015

Kopalni Soli „Mogilno” - Dokumentacja projektowa

Kopalni Soli „Mogilno” - Dokumentacja projektowa

Na zlecenie Inwestora Biuro Projektów WIERTCONSULTING SP. z o.o. z Poznania wykonało dokumentację projektową na „ Budowę infrastruktury  do 6+1 otworów eksploatacyjnych w Kopalni Soli „Mogilno” w m. Przyjma. W dniu 9 października 2015 roku Mostostal Płock S.A. podpisał z firmą Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. kontrakt o wartości 20,0 mln PLN.

więcej +

06.08.2015

Szkolenia PRINCE2

Szkolenia PRINCE2W dniach od 3 do 5 sierpnia 2015r. Pracownicy naszego przedsiębiorstwa wzięli udział w szkoleniu oraz zdali egzamin PRINCE2 Foundation. PRINCE2 Foundation jest to interaktywne szkolenie, które zapoznaje uczestnika z najbardziej znaną na świecie metodyką zarządzania projektami.

więcej +

26.07.2015

EuRoPol GAZ s.a. - pełnienie nadzoru

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. - Kierownik ProjektuPrzedsiębiorstwo WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania podpisało umowę z EuRoPol GAZ s.a. Warszawa na pełnienie funkcji Inwestorskiego Nadzoru Budowlanego realizowanego zadania pn.: „Wykonanie modernizacji systemu zasilania rezerwowego tłoczni gazu Kondratki”.

więcej +

18.06.2015

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. - Kierownik Projektu

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. - Kierownik ProjektuW dniu 15.06.2015r. zostaliśmy oficjalnie poinformowani przez Przedstawicieli Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. że WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania wybrano na wykonawcę umowy tj. pełnienia funkcji Kierownika Projektu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ciągu E Wydziału Kwasu Fosforowego w oparciu o założenia technologiczne metody Di Attack-Hemi (DA-HF) Prayon Technologies S.A.”.

więcej +

28.05.2015

Zakończyliśmy nadzór nad budową EXPO

Zakończyliśmy nadzór nad budową EXPOW pierwszych dniach maja 2015r. zakończony został I etap budowy Polskiego pawilonu na Światową Wystawę w Mediolanie. Zespół naszych inspektorów z WIERTCONSULTING Sp. z o.o. pod Dyrekcją Pana Krzysztofa Antoszka wypełnił swoje zadanie i zakończył nadzorować budowę hali. Teraz czeka nas kolejny II etap, a na jesień br. wykonamy III etap tj. nadzór nad rozbiórką naszego Pawilonu.

więcej +

20.05.2015

PKN ORLEN S.A. - pełnienie nadzoru

W maju 2014r. nasze przedsiębiorstwo Wiertconsulting Sp. z o.o. zgodnie z podpisaną umową z PKN ORLEN S.A. zaczęło pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu zadania pn. „Pełnienie nadzoru wiertniczego podczas realizacji prac wiertniczych otworów badawczo - eksploatacyjnych dla uszczegółowienia rozpoznania złoża soli kamiennej Lubień pod kątem budowy kopalni otworowej”.

więcej +

20.04.2015

Konferencja naukowa STERGAS

W dniach 16 - 17 kwietnia br. odbyła się we Wrocławiu konferencja naukowa STERGAS w której kolejny raz udział wzięli przedstawiciele Wiertconsulting Sp. z o.o. z Poznania.

więcej +

28.03.2015

Gaz-System S.A. - pełnienie nadzoru

26.03.2015r. zostaliśmy poinformowani, że nasze przedsiębiorstwo Wiertconsulting Sp. z o.o. p długich negocjacjach wybrane zostało przez Gaz-System S.A. Oddział w Gdańsku do realizacji umowy na prowadzenie czynności nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. ”Budowa budynku socjalno-biurowego oraz budowa budynku warsztatowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby TJE Gustorzyn”.

więcej +

08.02.2015

Pawilon Polski na Wystawę Światową EXPO 2015 w Mediolanie - pełnienie nadzoru

W dniu 6 lutego 2015r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie została podpisana obustronnie umowa na świadczenie nadzoru inwestorskiego nad budową Pawilonu Polski na Światowej Wystawie EXPO 2015 która odbędzie się w Mediolanie.

więcej +

06.01.2015

Nadzór nad wierceniami w poszukiwaniu węglowodorów

W dniu 05.01.2015r. otrzymaliśmy pisemną od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. informację, że w postępowaniu przetargowym na: „Świadczenie usług inspektora nadzoru prac wiertniczych z ramienia Zamawiającego na wiertni Paproć 61”.

więcej +

Przedsiębiorstwo PrzyszłościTÜVGazele BiznesuPrzesiębiorstwo FAIR PLAYDiament miesięcznika ForbesGepard Biznesu 2011PZITS