WIERTCONSULTING - engineering for peopleWIERTCONSULTING - engineering for people

Aktualności

2016

15.12.2016

Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi dot.: dostosowanie 5 pomieszczeń do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli NATO SECRET

Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi dot.: dostosowanie 5 pomieszczeń do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli NATO SECRET

W trakcie odbytych negocjacji Przedsiębiorstwo WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania otrzymało najwyższą liczbę punktów i tym samym zostało wybrane do realizacji przedmiotowego zadania. W dniu 08.12.2016r. podpisana została umowa współpracy i zespół inspektorów Wiertconsulting Sp. z o.o. rozpoczął wykonywanie powierzonych czynności.

więcej +

26.11.2016

Brązowy Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 dla WIERTCONSULTING Sp. z o.o.

Brązowy Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 dla WIERTCONSULTING Sp. z o.o.

W EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 była połączona z zakończeniem XVII edycji programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.

więcej +

06.10.2016

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

Przedstawiciele naszego Przedsiębiorstwa Wiertconsulting Sp. z o.o. z Poznania wzięli udział w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych które odbyły się w dniach 6-7 października 2016r. w Domu Technika w Warszawie zorganizowanych przez PZiTS.

więcej +

10.09.2016

Świadczenie usług Inspektora Nadzoru Prac Wiertniczych podczas realizacji otworów Rogoźnica 4k i 5k

Świadczenie usług Inspektora Nadzoru Prac Wiertniczych podczas realizacji otworów Rogoźnica 4k i 5k

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wybrało Przedsiębiorstwo WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług Inspektora Nadzoru Prac Wiertniczych podczas realizacji otworów Rogoźnica 4k i 5k”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na rejestrowaniu i przetwarzaniu danych geologiczno-złożowych i wiertniczych otrzymywanych podczas wiercenia otworów Rogoźnica 4K i 5k. Prace wykonywane będą pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego w ramach systemu „Daily Rate”.

więcej +

11.08.2016

Nadzór inwestorski w specjalności drogowej w ramach inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stradzewo, Suliszewo, Wardyń, Rzecko

Nadzór inwestorski w specjalności drogowej w ramach inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stradzewo, Suliszewo, Wardyń, Rzecko

WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania w dniu 10 sierpnia 2016r. zostało zawiadomione o wyborze oferty spółki na „Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stradzewo, Suliszewo, Wardyń, Rzecko”.

Przedmiotem jest nadzór nad realizacja zadania p.n. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stradzewo, Suliszewo, Wardyń, Rzecko, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej zgodnie z wydaną prawomocną decyzją pozwolenia na budowę.

więcej +

07.07.2016

Wiertconsulting  Sp. z o.o. wykona instrukcję eksploatacji gazociągu DN300

Wiertconsulting  Sp. z o.o wykona instrukcję eksploatacji gazociągu DN300

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zawiadomiło nas 6 lipca br., iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego nr GEK/PMR-ECG/09604/2016 pn. „Wykonanie instrukcji eksploatacji gazociągu DN300 zasilającego stację redukcyjno-pomiarową zlokalizowaną na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów”, prowadzonego w trybie postępowania niepublicznego na podstawie Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A., decyzją Zamawiającego udziela się zamówienia Wykonawcy Wiertconsulting  Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań.

więcej +

24.06.2016

REFERENCJE dla WIERTCONSULTING Sp. z o.o. w związku z wykonaniem kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy gazociągu średniego PE 225 i wysokiego ciśnienia DN 300

REFERENCJE dla WIERTCONSULTING Sp. z o.o. w związku z wykonaniem kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy gazociągu średniego PE 225 i wysokiego ciśnienia DN 300

Przedsiębiorstwo WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania otrzymała 23.06.2016r. REFERENCJE w związku z wykonaniem kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy gazociągu średniego PE 225 i wysokiego ciśnienia DN 300 o łącznej dł. ponad 100 km, wraz z budową SRP stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej pierwszego stopnia MOP 6,3 MPa na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Zlecenie wykonano w roku 2015 dobrze, z założonym efektem. Realizacja zadań z zakresu energetyki zawodowej, a w szczególności nadzór nad budową gazociągów i ropociągów wysokiego ciśnienia jest dla nas sprawą priorytetową do której przykładamy szczególną uwagę.

więcej +

17.06.2016

Udział Biura Projektów i Nadzorów Inwestorskich WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania w XIV Międzynarodowej Konferencji, Wystawie i Pokazie technologii INŻYNIERIA Bezwykopowa 2016r.

W dniach 14-16 czerwca br. w Krakowie odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” w której mieliśmy możliwość uczestniczyć. Wydarzenie to od lat stanowi doskonałą okazję do spotkań fachowców z branży z Polski i zagranicy. Sporo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z wykorzystaniem technologii bezwykopowych w projektach budowy i renowacji sieci.

więcej +

30.05.2016

Wiertconsulting Sp. z o.o. opracuje dokumentacje projektową na przebudowę gazociągu przyłączeniowego do SRP Lewin Brzeski

Wiertconsulting Sp. z o.o. opracuje dokumentacje projektową na przebudowę gazociągu przyłączeniowego do SRP Lewin Brzeski

30 maja 2016r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. poinformował Przedsiębiorstwo WIERTCONSULTING Sp. z o.o. o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu przyłączeniowego do SRP Lewin Brzeski od projektowanego kątowego ZZU Lewin Brzeski gazociągu DN300 MOP 8,4MPa relacji Lewin Brzeski-Nysa do systemowej SRP Lewin Brzeski”. Jest to zatem kolejne zadanie na opracowanie dokumentacji projektowej, jakie nasza Spółka realizuje w latach 2016/2017r.

więcej +

19.04.2016

Gala Finałowa 2016 – Wiertconsulting Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przyszłości

Gala Finałowa 2016 – Wiertconsulting Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Przyszłości

19 kwietnia 2016 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. W uroczystości uczestniczyli menedżerowie najlepszych polskich przedsiębiorstw – firm inwestujących w rozwój innowacji, nowoczesne narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i rozwiązania projakościowe.

więcej +

06.04.2016

Pozytywna opinia TÜV SÜD Management Service GmbH

Pozytywna opinia TÜV SÜD Management Service GmbH

TÜV SÜD Management Service GmbH przeprowadził w naszym Przedsiębiorstwie w dniu 06.04 br. planowany zewnętrzny audyt sprawdzający celem potwierdzenia wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.

więcej +

17.03.2016

List intencyjny z PGNiG S.A.

List intencyjny z PGNiG S.A.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego WIERTCONSULTING Sp. z o.o. na bieżąco szkolą się, zdobywają wiedzę i doświadczenie w Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie.

więcej +

16.03.2016

Udział w spotkaniu koordynacyjnym OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Udział w spotkaniu koordynacyjnym OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Spotkanie koordynacyjne z OGP GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie dotyczyło realizacji zamówień na rozbudowę infrastruktury gazowniczej w perspektywie rozwoju sieci do 2027 roku.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A zaprosił Wykonawców robót budowlanych, usług projektowych oraz wykonawców nadzoru budowlanego  na spotkanie informacyjne pt. „Zamówienia na realizację planu rozbudowy infrastruktury GAZ-SYSTEM S.A. w perspektywie rozwoju sieci do 2027 roku”.

więcej +

04.03.2016

List intencyjny dotyczący nawiązania oficjalnej współpracy z GAZOMET Sp. z o.o.

List intencyjny dotyczący nawiązania oficjalnej współpracy z GAZOMET Sp. z o.o.

W dniu 04.03.2016r. podpisano list intencyjny dotyczący nawiązania oficjalnej współpracy pomiędzy WIERTCONSULTING Sp. z o.o. oraz GAZOMET Sp. z o.o.

Podpisanie tego dokumentu ma na celu stworzenie relacji partnerstwa, opartej na zasadzie równouprawnienia i pełnej zaufania współpracy obu jego stron. Strony deklarują, że podejmą wysiłki organizacyjne by współpraca między nimi obejmowała różnorodne i wspólne działania przynosząc wymierne korzyści obu stronom.

więcej +

18.02.2016

Konferencja „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”

Konferencja „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.

więcej +

15.02.2016

Wizja lokalna w zakładach CEZ Skawina S.A.

Wizja lokalna w zakładach CEZ Skawina S.A.

W związku z udziałem WIERTCONSULTING Sp. z o.o. Poznań w realizacji planowanej inwestycji nadzoru 15 lutego br. odbyła się wizja lokalna w zakładach CEZ Skawina S.A.

więcej +

Przedsiębiorstwo PrzyszłościTÜVGazele BiznesuPrzesiębiorstwo FAIR PLAYDiament miesięcznika ForbesGepard Biznesu 2011PZITS