WIERTCONSULTING - engineering for peopleWIERTCONSULTING - engineering for people

Aktualności

2017

06.01.2017

Nadzór inwestorski w terminalu przeładunkowym Naftoport w Gdańsku

Nadzór inwestorski w terminalu przeładunkowym Naftoport w GdańskuW styczniu 2017r. podpisana został pomiędzy NAFTOPORT Sp. z o.o. Gdańsk i WIERTCONSULTUNG SP. z o.o. z Poznania umowa sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rozbiórce istniejącej konstrukcji zasobnika na zbiorniki i budowie budynku mieszczącego zbiorniki na środek pianotwórczy w terminalu przeładunkowym Naftoport w Gdańsku.

Obrona przeciwpożarowa stanowisk przeładunkowych odbywa się z lądu i wody. Są one wyposażone w stałe instalacje gaśnicze wodno – pianowe zapewniające normatywną intensywność podawania środków gaśniczych dla największego zbiornikowca i pomostów przeładunkowych. Są one wspomagane gaśniczymi samochodami i statkami pożarniczymi. Cały system obrony przeciwpożarowej jest sterowany komputerowo i posiada zintegrowany system zarządzania wykorzystujący telewizję przemysłową, kilka równoległych systemów miejscowego i zdalnego sterowania urządzeń, monitoring stanu urządzeń i aparatury, instalacje wykrywcze i sygnalizacyjne, system powiadamiania i rozgłaszania. Na terenie portu naftowego przeprowadzane są systematycznie ćwiczenia zapewniające kontrolę stanu gotowości urządzeń i ludzi.

Charakterystyka techniczna – system obrony przeciwpożarowej - www.naftoport.pl

Przedsiębiorstwo PrzyszłościTÜVGazele BiznesuPrzesiębiorstwo FAIR PLAYDiament miesięcznika ForbesGepard Biznesu 2011PZITS