WIERTCONSULTING - engineering for peopleWIERTCONSULTING - engineering for people

Aktualności

2017

09.11.2017

Nadzór autorski nad przebudową stacji gazowej Rogóźno

Nadzór autorski nad przebudową stacji gazowej Rogóźno08.11.2017r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk, poinformował Biuro Projektów WIERTCONSULTING Sp. z o.o. o wyborze złożonej oferty jako najkorzystniejszej na realizację przedmiotowego zadania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji gazowej Rogóźno" oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Znak postępowania: ZP/2017/08/0072/GDA.

Przedsiębiorstwo PrzyszłościTÜVGazele BiznesuPrzesiębiorstwo FAIR PLAYDiament miesięcznika ForbesGepard Biznesu 2011PZITS