WIERTCONSULTING - engineering for peopleWIERTCONSULTING - engineering for people

Aktualności

2017

03.03.2017

Podpisano umowę na wykonywanie obowiązków inżyniera kontraktu

Podpisano umowę na wykonywanie obowiązków inżyniera kontraktuW dniu 2 marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie a firmą WIERTCONSULTING na wykonywanie obowiązków inżyniera kontraktu inwestycji rozbudowy szpitala pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych"- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie”.

W ramach uzgodnionego z Zarządem Powiatu projektu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie realizowane będą zadania, które mają na celu zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez ZOZ w Gnieźnie oraz podniesienie jakości tych usług poprzez dostosowanie szpitala do obowiązujących wymogów, adaptację w zakresie przestrzennym jaki i doposażenia w sprzęt medyczny:

Zadanie 1. adaptacja pomieszczeń na cele SOR (Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)  – projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę;

Zadanie 2. budowa lądowiska dla helikoptera LPR (Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) – projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę;

Zadanie 3. naprawa Budynku D – projekt napraw do złożenia do PINB (Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie) wraz z decyzją o zmianie zakresu i terminu realizacji napraw;

Zadanie 4. kontynuacja budowy i adaptacji Budynku D – projekt zamienny wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę; Zadane 5. adaptacja budynku ABC – program funkcjonalno-użytkowy.

Zadane 5. adaptacja budynku ABC – program funkcjonalno-użytkowy.

Przedsiębiorstwo PrzyszłościTÜVGazele BiznesuPrzesiębiorstwo FAIR PLAYDiament miesięcznika ForbesGepard Biznesu 2011PZITS