WIERTCONSULTING - engineering for peopleWIERTCONSULTING - engineering for people

Aktualności

2017

18.06.2017

Podpisano umowę na wykonywanie obowiązków Kierownika Projektu

Podpisano umowę na wykonywanie obowiązków Kierownika ProjektuGrupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, podpisały umowę w dniu 14.06.2017r. i powierzyła obowiązki Kierownika Projektu na zadaniu: „Komputeryzacja instalacji AKPiA i EL Wydziału NPF instalacji PF-4 kwas surowy” Przedsiębiorstwu WIERTCONSULTING Sp. z o.o. z Poznania.

Przedmiotem umowy z Wykonawcą zadania jest powierzenie obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Projektu Spółce WIERTCONSULTING z Poznania, które obejmują prowadzenie czynności zmierzających do realizacji dwóch przedmiotowych inwestycji: Projekt 1 - Modernizacja ciągu E Wydziału Kwasu Fosforowego w oparciu o założenia technologiczne metody Di Attack-Hemi Filtration (DA-HF) Prayon Technologies S.A." oraz Projekt 2 - „Komputeryzacja instalacji AKPiA i EL Wydziału NPF instalacji PF-4 kwas surowy”, a w szczególności:

 • pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego,
 • prowadzenie i nadzór nad inwestycją zgodnie z koncepcją technologiczną wybraną przez Zleceniodawcą,
 • zorganizowanie i kierowanie Zespołem zarządzającym i nadzorującym realizację całego procesu inwestycyjnego,
 • prowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i interesem Zleceniodawcy,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie procedur wyłonienia wykonawców przy udziale Zleceniodawcy we wszystkich branżach i obszarach prowadzenia inwestycji,
 • przeprowadzenie procedur uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń związanych z realizacją inwestycji,
 • nadzór nad realizacją umów zawartych z wykonawcami robót i dostawcami aparatów i urządzeń,
 • bieżący nadzór nad budżetem prowadzonego zadania inwestycyjnego oraz podejmowanie i proponowanie działań na rzecz optymalizacji wydatków w kontekście zatwierdzonego budżetu oraz obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Projektu,
 • kontrola zaawansowania realizacji planu, nakładów finansowych ponoszonych przez wykonawców i dostawców,
 • koordynacja prac związanych z wykonywaniem prac projektowych, dostaw aparatów i urządzeń,
 • nadzór nad robotami prefabrykacyjnymi i montażowymi realizowanymi przez wykonawców Projektu,
 • opracowanie, kontrola i egzekwowanie realizacji Harmonogramów Projektu (Harmonogram Ramowy Realizacji Projektu i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Projektu),
 • obsługa zadania inwestycyjnego w systemie SAP,
 • oraz rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego.

Zdobyte wieloletnie doświadczenia w realizacji zadań z sektora petrochemicznego pozwalają Wiertconsulting Sp. z o.o. podejmować i wykonywać kolejne złożone inwestycje.

Przedsiębiorstwo PrzyszłościTÜVGazele BiznesuPrzesiębiorstwo FAIR PLAYDiament miesięcznika ForbesGepard Biznesu 2011PZITS