WIERTCONSULTING - engineering for peopleWIERTCONSULTING - engineering for people

Oferta

Dział nadzorów budowlanych

Firma WIERTCONSULTING stawia sobie za cel pełną i fachową obsługę Klienta podczas wykonywania wielobranżowych nadzorów inwestorskich zarówno projektowych, budowlanych, jak i wiertniczych z zakresu.

  • energetyki zawodowej,
  • budownictwa,
  • górnictwa otworowego,
  • infrastruktury,
  • melioracji,
  • oraz leśnictwa.

W ostatnim czasie WIERTCONSULTING SP. Z O. O. zrealizowała wiele sztandarowych projektów z zakresu branży energetyki zawodowej, a zdobyte doświadczenie zaowocowało tym, iż obecnie jesteśmy firmą rozpoznawaną. Zawdzięczamy to wysokim standardom oraz wyjątkowej i profesjonalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu przemysłu ropy i gazu oraz wody i ścieków. Profesjonalizm na najwyższym poziomie technicznym sprawia, że otrzymaliśmy liczne wyróżnienia i certyfikaty, a specjaliści zdobyli odpowiednie uprawnienia.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam prowadzić procesy inwestycyjne w budownictwie, w taki sposób, aby złożony cel został osiągnięty, a prowadzony nadzór dotyczył rozwiązań projektowych:

  • konstrukcyjnych,
  • materiałowych,
  • technologii budowy,

oszczędzających koszty i czas realizacji inwestycji, a także korzystnych w okresie eksploatacji.

Oprócz państwowego nadzoru budowlanego, na Inwestorze ciąży obowiązek powołania INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, praktycznie w każdym przypadku, kiedy rozpoczęcie robót budowlanych jest warunkowane uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić osoba posiadająca stosowne uprawnienia wynikające z aktualnej ustawy Prawo budowlane.

Przedsiębiorstwo PrzyszłościTÜVGazele BiznesuPrzesiębiorstwo FAIR PLAYDiament miesięcznika ForbesGepard Biznesu 2011PZITS