WIERTCONSULTING - engineering for peopleWIERTCONSULTING - engineering for people

Oferta

Dział nadzorów wiertniczych

W dziale Nadzoru Wiertniczego dysponujemy wysokokwalifikowanym i doświadczonym zespołem pracowników, którzy posiadają stosowne kwalifikacje i certyfikaty.

Odpowiedzialni są między innymi za:

 • planowanie, przygotowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z wierceniem otworów wiertniczych i innych prac wiertniczych,
 • projektowanie otworów wiertniczych oraz racjonalizację konstrukcji pod kątem produkcyjnym i ekonomicznym,
 • ocenę oraz autoryzację projektów wiertniczych dla wierceń rozpoznawczych, poszukiwawczych i produkcyjnych, w tym stanu technicznego odwiertów istniejących,
 • opiniowanie uzyskanych materiałów i opracowań z zakresu wiercenia,
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w obszarze wiertnictwa, w szczególności tworzenie procedur, wniosków, planów oraz dokumentacji w zakresie projektowania, prowadzenia i nadzorowania prac wiertniczych,
 • analizę rynku wiertniczego pod kątem dostępności serwisów, narzędzi oraz urządzeń wiertniczych,
 • udzielanie konsultacji przy doborze zespołów podwykonawców, definiowanie powierzonego zakresu zadań oraz nadzór nad pracą podwykonawców,
 • prowadzenie audytów technicznych w podwykonawczych firmach wiertniczych i serwisowych,
 • analizę oraz wdrożenie procedur mających na celu bezpieczne prowadzenie prac wiertniczych,
 • nadzór nad prowadzeniem prac wiertniczych pod kątem zgodności z planem ruchu,
 • przygotowanie raportów technicznych, procedur i szacunków technicznych,
 • kierowanie pracami i monitorowanie czynności związanych z wyposażeniem odwiertów i pomiarów otworowych,
 • inspekcje urządzeń wiertniczych i narzędzi,
 • opracowanie programu wiercenia,
 • współpracę z zespołami zajmującymi się definiowaniem założeń i wypracowaniem koncepcji zarówno zagospodarowania, jak i eksploatacji złóż w zakresie związanym z wiertnictwem.
Przedsiębiorstwo PrzyszłościTÜVGazele BiznesuPrzesiębiorstwo FAIR PLAYDiament miesięcznika ForbesGepard Biznesu 2011PZITS