WIERTCONSULTING - engineering for peopleWIERTCONSULTING - engineering for people

Realizacje

Zadania zrealizowane

Modernizacja systemu zasilania w ciepło i energię elektryczną w celu obniżenia emisji. Środki na realizację pochodziły z Programu Operacyjnego PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

Modernizacja systemu zasilania w ciepło i energię elektryczną w celu obniżenia emisji

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Inżynier Kontraktu

Inwestor:
Proszkownia Mleka Sp. z o.o. Piotrków Kujawski

Wartość inwestycji:
ponad 5 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2013–2016

Modernizacja systemu zasilania rezerwowego Tłoczni Gazu Kondratki

Modernizacja systemu zasilania rezerwowego Tłoczni Gazu Kondratki

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:
System Gazociągów Tranzytowych
EUROPOL GAZ S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:
ponad 8 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2015–2016

Wykonywanie otworów wiertniczych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż węglowodorów w Polsce

Wykonywanie otworów wiertniczych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż węglowodorów w Polsce - nadzór inwestorski nad ~ 100 wykonanymi otworami

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Company Man w systemie Daily Rate nad realizacją zadania

Inwestor:
PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:
ponad 1 000 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2009–2016

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy, modernizacji, przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia - wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych dla gazociągów w/c ~ 500 km

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy, modernizacji, przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Projektant

Inwestor:
OGP Gaz-System S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:
ponad 1 000 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2012–2016

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy, modernizacji, przebudowy SRP gazu ziemnego - wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych dla SRP gazu ziemnego ~ 80 zadań, w tym SRP o wydajności ponad Q = 200 000 Nm3/h

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy, modernizacji, przebudowy SRP gazu ziemnego - wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych dla SRP gazu ziemnego ~ 80 zadań

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Projektant

Inwestor:
OGP Gaz-System S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:
ponad 30 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2012 – 2016

Budowa przepompowni melioracyjnych Koszęcin, Witnica, Oksza, Urad, Ludzisławice

Budowa przepompowni melioracyjnych Koszęcin, Witnica, Oksza, Urad, Ludzisławice

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Inżynier Kontraktu

Inwestor:
LZMiUW Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji:
ponad 50 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2010–2016

Budowa, przebudowa SRP gazu ziemnego Io ~ 10 inwestycji

Budowa, przebudowa SRP gazu ziemnego Io ~ 10 inwestycji

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Wielobranżowy nadzór inwestorski

Inwestor:
OGP Gaz-System S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:
ponad 50 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2010–2016

Budowa nowego bloku gazowo-parowego EC Gorzów - nadzór inwestorski w zakresie sieci i instalacji gazowych

Budowa nowego bloku gazowo-parowego EC Gorzów - nadzór inwestorski w zakresie sieci i instalacji gazowych

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Nadzór Inwestorski

Inwestor:
PGE GiEK S.A. Bełchatów /
EC Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji:
ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2014–2016

Budowa gazociągu DN 250 w/c do bloku gazowo – parowego EDF Toruń S.A.

Budowa gazociągu DN 250 w/c do bloku gazowo – parowego EDF Toruń S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Inwestor:
EDF S.A. Kraków

Wartość inwestycji:
ponad 10 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2015–2016

Budowa sieci gazowych i stacji gazowej gazy ziemnego w rejonie działania PSG Sp. z o.o. Gdańsk

Budowa sieci gazowych i stacji gazowej gazy ziemnego w rejonie działania PSG Sp. z o.o. Gdańsk

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Inżynier Kontraktu

Inwestor:
PSG Sp. z o.o. Warszawa / Oddział Gdańsk

Wartość inwestycji:
ponad 50 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2015–2016

Budowa Pawilonu Polski na Światową wystawę EXPO 2015 w Mediolanie / Italia

Budowa Pawilonu Polski na Światową wystawę EXPO 2015 w Mediolanie / Italia

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Wartość inwestycji:
ponad 25 000 000 PLN

Termin realizacji:
2015

Modernizacja obiektów, urządzeń i infrastruktury zakładu na terenie ANWIL S.A.

Modernizacja obiektów, urządzeń i infrastruktury zakładu na terenie ANWIL S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:
ANWIL S.A. Włocławek

Wartość inwestycji:
ponad 150 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2013–2015

Budowa Farmy Wiatrowej POSTOLIN - budowa i montaż 17 turbin wiatrowych o łącznej mocy 34 MW

Budowa Farmy Wiatrowej POSTOLIN - budowa i montaż 17 turbin wiatrowych o łącznej mocy 34 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:
EOLICA POSTOLIN Sp. z o.o. / FERSA Barcelona / Espania

Wartość inwestycji:
ponad 200 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2014–2015

Budowa transgranicznego systemu ciepłowniczego SEC Słubice/Polska – Stadtwerke Frankfurt/Niemcy.

Budowa transgranicznego systemu ciepłowniczego SEC Słubice/Polska – Stadtwerke Frankfurt/Niemcy

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Nadzór Inwestorski

Inwestor:
SEC Słubice Sp. z o.o.

Wartość inwestycji:
ponad 500 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2014–2015

Modernizacja instalacji spalania kocioł nr 5 i nr 8 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx

Modernizacja instalacji spalania kocioł nr 5 i nr 8 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Inżynier Kontraktu

Inwestor:
PGE GiEK S.A. Bełchatów

Wartość inwestycji:
ponad 25 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2013–2015

Wykonanie badań sejsmicznych i robót geologicznych - Projekt Jura – rozpoznanie złoża soli kamiennej Lubień

Wykonanie badań sejsmicznych i robót geologicznych - Projekt Jura – rozpoznanie złoża soli kamiennej Lubień

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Nadzór Inwestorski

Inwestor:
PKN ORLEN S.A. Płock

Wartość inwestycji:
ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2014–2015

Budowa instalacji zabezpieczenia p.poż. Magazynu Paliw w Krośnie Odrzańskim

Budowa instalacji zabezpieczenia p.poż. Magazynu Paliw w Krośnie Odrzańskim

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Inwestor:
ORLEN Gaz Sp. z o.o. Płock

Wartość inwestycji:
ponad 10 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2014–2015

Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Starościnie - budynek zabytkowy, montaż OZE pomp ciepła i wykonanie odwiertów ponad 8 000 m

Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Starościnie - budynek zabytkowy, montaż OZE pomp ciepła i wykonanie odwiertów ponad 8 000 m

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Inżynier Kontraktu

Inwestor:
Technikum Leśne w Starościnie

Wartość inwestycji:
ponad 6 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2014–2015

Opracowanie PFU dla inwestycji pn.: „Przeniesienie agregatu gazu z Tłoczni Krzywa do Czeszowa”

Opracowanie PFU dla inwestycji pn.: „Przeniesienie agregatu gazu z Tłoczni Krzywa do Czeszowa”

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Projektant

Inwestor:
OGP Gaz-System S.A. Warszawa / Oddział Wrocław

Wartość inwestycji:
ponad 5 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2014–2015

Opracowanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie odwiertu ropy naftowej i gazu ziemnego” - odwierty Wilków-51K, Daszewo 31k, Gajewo

Opracowanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie odwiertu ropy naftowej i gazu ziemnego” - odwierty Wilków-51K, Daszewo 31k, Gajewo

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Projektant

Inwestor:
PGNiG S.A. Warszawa /
Oddział Zielona Góra

Wartość inwestycji:
ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2013–2015

Opracowanie dokumentacji projektowej „Dostawa i montaż mobilnej kotłowni 30 MW” - szczytowe źródło ciepła zasilające blok gazowo – parowy

Opracowanie dokumentacji projektowej „Dostawa i montaż mobilnej kotłowni 30 MW” - szczytowe źródło ciepła zasilające blok gazowo- parowy

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Projektant

Inwestor:
PGE GiEK S.A. Bełchatów /
EC Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji:
ponad 10 000 000 PLN

Termin realizacji:
2015

Budowa stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno – pomiarowych z nawanialniami w miejscowościach Ełk i Olecko

Budowa stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno – pomiarowych z nawanialniami w miejscowościach Ełk i Olecko

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:
PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:
ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2013–2014

Budowa Innowacyjnej Instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego UP-MCAA

Budowa Innowacyjnej Instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego UP-MCAA

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:
PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny

Wartość inwestycji:
ponad 300 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2013–2014

Budowa Elektrociepłowni CCGT – zadania w zakresie ANWIL S.A.

Budowa Elektrociepłowni CCGT – zadania w zakresie ANWIL S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Nadzór Inwestorski

Inwestor:
ANWIL S.A. Włocławek

Wartość inwestycji:
ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2013–2014

Budowa gazociągu DN 300 w/c do nowego bloku gazowo-parowego EC Gorzów

Budowa gazociągu DN 300 w/c do nowego bloku gazowo-parowego EC Gorzów

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Projektant

Inwestor:
PGE GiEK S.A. Bełchatów /
EC Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji:
ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2012–2014

Projekt LMG – Budowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego KRNiGZ Lubiatów

Projekt LMG – Budowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego KRNiGZ Lubiatów

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Wielobranżowy Nadzór Inwestorski i Doradca Techniczny nad realizacją zadania

Inwestor:
PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:
ponad 1 700 000 000 PLN

Termin realizacji:
lata 2008–2013

Budowa Elektrowni Wiatrowej w miejscowości Paproć - budowa i montaż 2 turbin wiatrowych każda o  mocy 2,5 MW energii i wysokości 210 metrów

Budowa Elektrowni Wiatrowej w miejscowości Paproć - budowa i montaż 2 turbin wiatrowych każda o mocy 2,5 MW energii i wysokości 210 metrów

Wiertconsulting Sp. z o.o.:
Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:
Istra Sp. z o.o. Paproć

Wartość inwestycji:
ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:
2013

Przedsiębiorstwo PrzyszłościTÜVGazele BiznesuPrzesiębiorstwo FAIR PLAYDiament miesięcznika ForbesGepard Biznesu 2011PZITS