KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Zarząd

mgr inż. Artur Biliński

ADRES E-MAILOWY:

TELEFON:

Prezes Zarządu

mgr Radosław Rybicki

ADRES E-MAILOWY:

TELEFON:

Wiceprezes Zarządu

Kierownictwo

mgr Anna Nawrot

ADRES E-MAILOWY:

TELEFON:

Główna Księgowa, Prokurent

mgr inż. Dariusz Wojdan

ADRES E-MAILOWY:

TELEFON:

Dyrektor Działu Projektowego, Prokurent

mgr inż. Krzysztof Antoszek

ADRES E-MAILOWY:

TELEFON:

Dyrektor Działu Nadzorów Budowlanych

mgr Tomasz Jastrzębski

ADRES E-MAILOWY:

TELEFON:

Dyrektor Działu Energetyki