„Modernizacja Ciepłowni Kortowo w celu ograniczenia emisji”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach programu priorytetowego nr 5.8.1 „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” MPEC Sp. z o.o. Olsztyn

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Olsztyn

Wartość inwestycji:

ponad 60 000 000 PLN

Termin realizacji:

2019 – 2022

Budowa Farmy Wiatrowej Piotrków 30MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

WIND T1 Sp. z o.o. / TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Jelenia Góra

Wartość inwestycji:

ponad 200 000 000 PLN

Termin realizacji:

2021 - 2022

Rozbudowa stacji tankowania gazu CNG w Rzeszowie

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 2 000 000 PLN

Termin realizacji:

2021 – 2023

Elektrownia Wodna Dębe/Zagrze modernizacja wyposażenia technologicznego

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2019 - w toku

,,Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpital Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 72 – Etap I”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Wartość inwestycji:

ponad 8 000 000 PLN

Termin realizacji:

2021 - 2022