Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn.: Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin o łącznej mocy 6,607 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. Radom

Wartość inwestycji:

ponad 7 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Nadzór inwestorski nad realizacją prac przygotowawczych i rekultywacyjnych, ekspertyza stanu budynków oraz opracowanie opinii geotechnicznej wraz z obsługą w związku z budową placu wiertni Pruchnik 38k I Husów 134k

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 5 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Świadczenie usług inspektora nadzoru wiertniczego prac wiertniczych w imieniu Zamawiającego na wiertni Husów 134 K

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru Wiertniczego

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 15 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Świadczenie usług inspektora nadzoru wiertniczego prac wiertniczych w imieniu Zamawiającego na wiertni Jastrzębiec 4, Jastrzębiec 5

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru Wiertniczego

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 15 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegających na „Budowa instalacji OPB w Bazach Paliw nr 1,2,3 i 5”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Inspektor Nadzoru

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegających na „Budowie zbiorników magazynowych 2 x 32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie”.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Inspektor Nadzoru

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 100 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

„Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2” , oraz Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Sieradz

Wartość inwestycji:

ponad 150 000 000 PLN

Termin realizacji:

2021 – 2023

„Modernizacja Ciepłowni Kortowo w celu ograniczenia emisji”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach programu priorytetowego nr 5.8.1 „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” MPEC Sp. z o.o. Olsztyn

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Olsztyn

Wartość inwestycji:

ponad 60 000 000 PLN

Termin realizacji:

2019 – 2022

Budowa Farmy Wiatrowej Piotrków 30MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

WIND T1 Sp. z o.o. / TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Jelenia Góra

Wartość inwestycji:

ponad 200 000 000 PLN

Termin realizacji:

2021 - 2022