Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowalnych w ramach realizacji Zadania pn.: „Wykonanie przewiertów metodą HDD na I – DN 600 i II – DN 800 rurociągu pod rzeką Bugo – Narew”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant nad realizacją zadania

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowalnych w ramach zwartej umowy: a) odcinek ZZU Otmuchów – SRP Paczków: gazociąg wysokiego ciśnienia, stal DN 150, MOP 6,3 MPa, długość ok. 17,25 km, b) odcinek ZUP Otmuchów – SRP Otmuchów: gazociąg wysokiego ciśnienia, stal DN 150, MOP 6,3 MPa, długość ok. 1,7 km, c) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant nad realizacją zadania

Inwestor:

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Opole

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2024 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 3 odrębnych zadań w obiektach zabytkowych użyteczności publicznej: 1) W celu realizacji inwestycji pn.: „Remont i przebudowa (dostosowanie do TSI PRM) dworca kolejowego w Sulechów”, 2) W celu realizacji inwestycji pn.: „Remont i przebudowa (dostosowanie do TSI PRM) dworca kolejowego w Babimost”, 3) W celu realizacji inwestycji pn.: „Remont i przebudowa (dostosowanie do TSI PRM) dworca kolejowego w Nowiny Wielkie”.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PKP S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Usługa inżyniera kontraktu dla zadania „Modernizacja Małej elektrowni wodnej Czersko Polskie”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku biurowego Nadleśnictwa Skwierzyna przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

RDLP Szczecin Nadleśnictwo Skwierzyna

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim przy realizacji inwestycji na dwóch zadaniach zabytkowych: 1) Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej, 2) Prace remontowo-konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki – Bramy Twierdzy Przemyśl.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w Przemyślu

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Pełnienie funkcji Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Czeszów – Ujeździec Mały”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji na trzech odrębnych zadaniach energetyki odnawialnej OZE: 1) Modernizacja hydrozespołu HZ-2 w Elektrowni Wodnej Szprotawa – EW Szprotawa, 2) Modernizacja hydrozespołu HZ-3 w Elektrowni Wodnej Grajówka – EW Grajówka, 3) Modernizacja wyposażenia technologicznego w Elektrowni Wodnej Gubin – EW Gubin.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

Gmina Świebodzin

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku