Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie do wymagań Konkluzji BAT. Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie. Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie. Zabudowa infrastruktury technologicznej sieci gazowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGNiG Termika S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

„Budowa gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z siecią przesyłową gazową tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Wronów – w zakresie Części I – Część liniowa budowy gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Wronów”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGNiG Termika S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2021 – w toku

„Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2” , oraz Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Sieradz

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2021 – w toku

Budowa Farmy Wiatrowej Piotrków 30MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

WIND T1 Sp. z o.o. / TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Jelenia Góra

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2021 - w toku

Rozbudowa stacji tankowania gazu CNG w Rzeszowie

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2021 – w toku

Elektrownia Wodna Dębe/Zagrze modernizacja wyposażenia technologicznego

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2019 - w toku

,,Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpital Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 72 – Etap I”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2021 - w toku