Nadzór inwestorski dla instalacji PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 o łącznej mocy do 100 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Nadzór inwestorski dla instalacji PV Augustynka o mocy 25 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – 2023

Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Rogów Opolski”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – 2024

Pełnienie czynności Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach inwestycji Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań

Inwestor:

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – 2025

Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – 2024

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonywania prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec wraz z dodatkiem”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Gmina Jasienica

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: „Budowa SSRP Wydartowo Q = 1 200 000 Nm3/h MOP 8,4MPa DN 1 400/700mm”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

OGP Gaz-System S.A. Warszawa Oddział Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kotłowni gazowo-olejowej o mocy łącznej ~ 4,6 MW wraz z siecią ciepłowniczą preizolowaną o dł. ponad 1 000m na ternie PSO MASKPOL S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGZ – PSO MASKPOL S.A. Konieczki

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa układu kogeneracyjnego składającego się z dwóch silników gazowych o mocy 10MWt +10 MWe każdy wraz z infrastrukturą budowlaną i teletechniczną na terenie EC Kalisz”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elbląg

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku