Budowa sieci gazowych i stacji gazowej gazy ziemnego w rejonie działania PSG Sp. z o.o. Gdańsk

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu

Inwestor:

PSG Sp. z o.o. Warszawa / Oddział Gdańsk

Wartość inwestycji:

ponad 50 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2015–2016

Budowa Pawilonu Polski na Światową wystawę EXPO 2015 w Mediolanie / Italia

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 25 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2015

Modernizacja obiektów, urządzeń i infrastruktury zakładu na terenie ANWIL S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

ANWIL S.A. Włocławek

Wartość inwestycji:

ponad 150 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013–2016

Budowa Farmy Wiatrowej POSTOLIN – budowa i montaż 17 turbin wiatrowych o łącznej mocy 34 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

EOLICA POSTOLIN Sp. z o.o. / FERSA Barcelona / Espania

Wartość inwestycji:

ponad 200 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2016

Budowa transgranicznego systemu ciepłowniczego SEC Słubice/Polska – Stadtwerke Frankfurt/Niemcy

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski

Inwestor:

SEC Słubice Sp. z o.o.

Wartość inwestycji:

ponad 500 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Modernizacja instalacji spalania kocioł nr 5 i nr 8 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu

Inwestor:

PGE GiEK S.A. Bełchatów

Wartość inwestycji:

ponad 25 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013–2015

Wykonanie badań sejsmicznych i robót geologicznych – Projekt Jura – rozpoznanie złoża soli kamiennej Lubień

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski

Inwestor:

PKN ORLEN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Budowa instalacji zabezpieczenia p.poż. Magazynu Paliw w Krośnie Odrzańskim

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Inwestor:

ORLEN Gaz Sp. z o.o. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 10 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Starościnie – budynek zabytkowy, montaż OZE pomp ciepła i wykonanie odwiertów ponad 8 000 m

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu

Inwestor:

Technikum Leśne w Starościnie

Wartość inwestycji:

ponad 6 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015