Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonywania prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec wraz z dodatkiem”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Gmina Jasienica

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Nadzór inwestorski nad realizacją prac przygotowawczych i rekultywacyjnych, ekspertyza stanu budynków oraz opracowanie opinii geotechnicznej wraz z obsługą w związku z budową placu wiertni Pruchnik 38k I Husów 134k

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 5 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Świadczenie usług inspektora nadzoru wiertniczego prac wiertniczych w imieniu Zamawiającego na wiertni Husów 134 K

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru Wiertniczego

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 15 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Świadczenie usług inspektora nadzoru wiertniczego prac wiertniczych w imieniu Zamawiającego na wiertni Jastrzębiec 4, Jastrzębiec 5

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru Wiertniczego

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 15 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: „Budowa SSRP Wydartowo Q = 1 200 000 Nm3/h MOP 8,4MPa DN 1 400/700mm”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

OGP Gaz-System S.A. Warszawa Oddział Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kotłowni gazowo-olejowej o mocy łącznej ~ 4,6 MW wraz z siecią ciepłowniczą preizolowaną o dł. ponad 1 000m na ternie PSO MASKPOL S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGZ – PSO MASKPOL S.A. Konieczki

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa układu kogeneracyjnego składającego się z dwóch silników gazowych o mocy 10MWt +10 MWe każdy wraz z infrastrukturą budowlaną i teletechniczną na terenie EC Kalisz”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elbląg

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku