Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 3 odrębnych zadań w obiektach zabytkowych użyteczności publicznej: 1) W celu realizacji inwestycji pn.: „Remont i przebudowa (dostosowanie do TSI PRM) dworca kolejowego w Sulechów”, 2) W celu realizacji inwestycji pn.: „Remont i przebudowa (dostosowanie do TSI PRM) dworca kolejowego w Babimost”, 3) W celu realizacji inwestycji pn.: „Remont i przebudowa (dostosowanie do TSI PRM) dworca kolejowego w Nowiny Wielkie”.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PKP S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Usługa inżyniera kontraktu dla zadania „Modernizacja Małej elektrowni wodnej Czersko Polskie”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku biurowego Nadleśnictwa Skwierzyna przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

RDLP Szczecin Nadleśnictwo Skwierzyna

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim przy realizacji inwestycji na dwóch zadaniach zabytkowych: 1) Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej, 2) Prace remontowo-konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki – Bramy Twierdzy Przemyśl.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w Przemyślu

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Pełnienie funkcji Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Czeszów – Ujeździec Mały”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

DUON Dystrybucja Sp. z o.o.

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji na trzech odrębnych zadaniach energetyki odnawialnej OZE: 1) Modernizacja hydrozespołu HZ-2 w Elektrowni Wodnej Szprotawa – EW Szprotawa, 2) Modernizacja hydrozespołu HZ-3 w Elektrowni Wodnej Grajówka – EW Grajówka, 3) Modernizacja wyposażenia technologicznego w Elektrowni Wodnej Gubin – EW Gubin.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku