Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowalnych w ramach realizacji Zadania pn.: „Wykonanie przewiertów metodą HDD na I – DN 600 i II – DN 800 rurociągu pod rzeką Bugo – Narew”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant nad realizacją zadania

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku

Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowalnych w ramach zwartej umowy: a) odcinek ZZU Otmuchów – SRP Paczków: gazociąg wysokiego ciśnienia, stal DN 150, MOP 6,3 MPa, długość ok. 17,25 km, b) odcinek ZUP Otmuchów – SRP Otmuchów: gazociąg wysokiego ciśnienia, stal DN 150, MOP 6,3 MPa, długość ok. 1,7 km, c) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant nad realizacją zadania

Inwestor:

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Opole

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2024 – w toku