REALIZACJE

Wykonanie badań sejsmicznych i robót geologicznych – Projekt Jura – rozpoznanie złoża soli kamiennej Lubień

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski

Inwestor:

PKN ORLEN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Budowa instalacji zabezpieczenia p.poż. Magazynu Paliw w Krośnie Odrzańskim

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Inwestor:

ORLEN Gaz Sp. z o.o. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 10 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Starościnie – budynek zabytkowy, montaż OZE pomp ciepła i wykonanie odwiertów ponad 8 000 m

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu

Inwestor:

Technikum Leśne w Starościnie

Wartość inwestycji:

ponad 6 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Opracowanie PFU dla inwestycji pn.: „Przeniesienie agregatu gazu z Tłoczni Krzywa do Czeszowa”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

OGP Gaz-System S.A. Warszawa / Oddział Wrocław

Wartość inwestycji:

ponad 5 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Opracowanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie odwiertu ropy naftowej i gazu ziemnego” – odwierty Wilków-51K, Daszewo 31k, Gajewo

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa / Oddział Zielona Góra

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013–2015

Opracowanie dokumentacji projektowej „Dostawa i montaż mobilnej kotłowni 30 MW” – szczytowe źródło ciepła zasilające blok gazowo- parowy

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

PGE GiEK S.A. Bełchatów / EC Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji:

ponad 10 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2015

Budowa stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno – pomiarowych z nawanialniami w miejscowościach Ełk i Olecko

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013–2014

Budowa Innowacyjnej Instalacji do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego UP-MCAA

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny

Wartość inwestycji:

ponad 300 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013–2014

Budowa Elektrociepłowni CCGT – zadania w zakresie ANWIL S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski

Inwestor:

ANWIL S.A. Włocławek

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013–2014