Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury do 6 + 1 otworów w KS Mogilno w m. Przyjma

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant. Nadzór Autorski

Inwestor:

IKS Solino S.A. Inowrocław – grupa ORLEN

Wartość inwestycji:

ponad 1 000 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2017

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy, modernizacji, przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

OGP Gaz-System S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 1 000 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2012–2016

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy, modernizacji, przebudowy SRP gazu ziemnego – wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych dla SRP gazu ziemnego ~ 80 zadań

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

OGP Gaz-System S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 30 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2012–2016

Budowa przepompowni melioracyjnych Koszęcin, Witnica, Oksza, Urad, Ludzisławice

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu

Inwestor:

LZMiUW Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji:

ponad 50 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2010–2016

Budowa, przebudowa SRP gazu ziemnego Io ~ 10 inwestycji

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy nadzór inwestorski

Inwestor:

OGP Gaz-System S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 50 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2010–2016

Budowa nowego bloku gazowo-parowego EC Gorzów – nadzór inwestorski w zakresie sieci i instalacji gazowych

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski

Inwestor:

PGE GiEK S.A. Bełchatów / EC Gorzów Wlkp.

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2016

Budowa gazociągu DN 250 w/c do bloku gazowo – parowego EDF Toruń S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Inwestor:

EDF S.A. Kraków

Wartość inwestycji:

ponad 10 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2015–2016

Budowa sieci gazowych i stacji gazowej gazy ziemnego w rejonie działania PSG Sp. z o.o. Gdańsk

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu

Inwestor:

PSG Sp. z o.o. Warszawa / Oddział Gdańsk

Wartość inwestycji:

ponad 50 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2015–2016

Budowa Pawilonu Polski na Światową wystawę EXPO 2015 w Mediolanie / Italia

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 25 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2015