Modernizacja obiektów, urządzeń i infrastruktury zakładu na terenie ANWIL S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

ANWIL S.A. Włocławek

Wartość inwestycji:

ponad 150 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013–2016

Budowa Farmy Wiatrowej POSTOLIN – budowa i montaż 17 turbin wiatrowych o łącznej mocy 34 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

EOLICA POSTOLIN Sp. z o.o. / FERSA Barcelona / Espania

Wartość inwestycji:

ponad 200 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2016

Budowa transgranicznego systemu ciepłowniczego SEC Słubice/Polska – Stadtwerke Frankfurt/Niemcy

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski

Inwestor:

SEC Słubice Sp. z o.o.

Wartość inwestycji:

ponad 500 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Modernizacja instalacji spalania kocioł nr 5 i nr 8 w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu

Inwestor:

PGE GiEK S.A. Bełchatów

Wartość inwestycji:

ponad 25 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013–2015

Wykonanie badań sejsmicznych i robót geologicznych – Projekt Jura – rozpoznanie złoża soli kamiennej Lubień

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski

Inwestor:

PKN ORLEN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Budowa instalacji zabezpieczenia p.poż. Magazynu Paliw w Krośnie Odrzańskim

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Inwestor:

ORLEN Gaz Sp. z o.o. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 10 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Starościnie – budynek zabytkowy, montaż OZE pomp ciepła i wykonanie odwiertów ponad 8 000 m

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu

Inwestor:

Technikum Leśne w Starościnie

Wartość inwestycji:

ponad 6 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Opracowanie PFU dla inwestycji pn.: „Przeniesienie agregatu gazu z Tłoczni Krzywa do Czeszowa”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

OGP Gaz-System S.A. Warszawa / Oddział Wrocław

Wartość inwestycji:

ponad 5 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2014–2015

Opracowanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie odwiertu ropy naftowej i gazu ziemnego” – odwierty Wilków-51K, Daszewo 31k, Gajewo

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa / Oddział Zielona Góra

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013–2015