About company

O firmie Wiertconsulting

Przedsiębiorstwo Wiertconsulting działa na rynku polskim i międzynarodowym od 2005 roku. Podejmujemy i realizujemy zadania w sektorze energetyki zawodowej, gazownictwa, przemysłu petrochemicznego, budownictwa, górnictwa, wiertnictwa, odnawialnych źródeł energii (OZE), melioracji oraz leśnictwa.

Usługi nasze wykonujemy od momentu powstania koncepcji poprzez projekt techniczny, a kończąc na nadzorze inwestorskim dzięki wieloletniej współpracy z kluczowymi produ centami systemów technologii i przesyłu oraz układów pompowych, armatury kontrolno-pomiarowej wraz z systemami automatyki AKPiA.

Przedsiębiorstwo posiada umiejętności i doświadczenie w rozwiązywaniu wszelkich zagadnień technicznych i przeszkód terenowych. Wiertconsulting Sp. z o.o. znalazła szczególne uznanie Inwestorów poparte otrzymanymi referencjami.

Naszymi nadrzędnymi celami są:

Dywersyfikacja
działalności

Pełna i fachowa
obsługa klienta

Wzrost finansowej
opłacalności działalności
firmy

Certyfikaty

Zapewnienie i doskonalenie jakości usług i wyrobów jest gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa

Od roku 2010r. wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001.

Uzyskany certyfikat ISO 9001 potwierdzony został przeprowadzonym audytem sprawdzającym, który to potwierdził spełnienie wymagań formalnych, właściwe funkcjonowanie systemu i przygotowanie firmy do podejmowania i skutecznego wykonywania różnorodnych prac związanych z prowadzoną działalnością.

Look

Schemat organizacyjny

Galeria