Offer

Dział nadzorów budowlanych

Firma WIERTCONSULTING stawia sobie za cel pełną i fachową obsługę Klienta podczas wykonywania wielobranżowych nadzorów inwestorskich zarówno projektowych, budowlanych, jak i wiertniczych z zakresu.

• energetyki zawodowej,

• budownictwa,

• górnictwa otworowego,

• infrastruktury,

• melioracji,

• leśnictwa

W ostatnim czasie WIERTCONSULTING SP. Z O. O. zrealizowała wiele sztandarowych projektów z zakresu branży energetyki zawodowej, a zdobyte doświadczenie zaowocowało tym, iż obecnie jesteśmy firmą rozpoznawaną. Zawdzięczamy to wysokim standardom oraz wyjątkowej i profesjonalnej wiedzy specjalistycznej z zakresu przemysłu ropy i gazu oraz wody i ścieków. Profesjonalizm na najwyższym poziomie technicznym sprawia, że otrzymaliśmy liczne wyróżnienia i certyfikaty, a specjaliści zdobyli odpowiednie uprawnienia. Zdobyte doświadczenie pozwala nam prowadzić procesy inwestycyjne w budownictwie, w taki sposób, aby złożony cel został osiągnięty, a prowadzony nadzór dotyczył rozwiązań projektowych:

• konstrukcyjnych,

• materiałowych,

• technologii budowy,

oszczędzających koszty i czas realizacji inwestycji, a także korzystnych w okresie eksploatacji. Oprócz państwowego nadzoru budowlanego, na Inwestorze ciąży obowiązek powołania INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO, praktycznie w każdym przypadku, kiedy rozpoczęcie robót budowlanych jest warunkowane uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić osoba posiadająca stosowne uprawnienia wynikające z aktualnej ustawy Prawo budowlane.

Wyróżnienia