Offer

Dział techniczno-handlowy

Głównym celem działu techniczno-handlowego jest ścisła współpraca z podmiotami segmentu inżynierii ENERGETYKI ZAWODOWEJ w zakresie kompleksowej obsługi począwszy od koncepcji, ekspertyz budowlanych, analiz, audytów energetycznych, przeglądów budowlanych, studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego do wielobranżowego projektu budowlanego.

W dziale technicznym dysponujemy specjalistami w następujących branżach:

• technologicznej,

• sanitarnej,

• konstrukcyjno-budowlanej,

• drogowej,

• elektrycznej i elektroenergetycznej,

• teletechnicznej – telekomunikacyjnej,

• wyburzeniowej,

• kosztorysowej,

• mechanicznej,

• spawalniczej,

• obmiarowej-rozliczeniowej

Zdobyte doświadczenie oraz nabyte umiejętności są gwarancją wysokiej jakości wykonanej dokumentacji zgodnie z zakresem wymaganej przez Zamawiającego, biorąc pod uwagę obowiązujące normy i przepisy.

Wyróżnienia