Realizations

Opracowanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie odwiertu ropy naftowej i gazu ziemnego LMG” – Sowia Góra, Lubiatów

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant. Nadzór Autorski

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa / Odział Zielona Góra

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

lata 2014–2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury do 6 + 1 otworów w KS Mogilno w m. Przyjma

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant. Nadzór Autorski

Inwestor:

IKS Solino S.A. Inowrocław – grupa ORLEN

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

lata 2014–2017

Elektrowni Wodna Zasieki – remont hydrozespołu nr 1 i nr 2

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

lata 2016–2017

Modernizacja i rozbudowa instalacji p.poż. na terminalu przeładunkowym Naftoport w Gdańsku

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Modernizacja i rozbudowa instalacji p.poż. na terminalu przeładunkowym Naftoport w Gdańsku

Inwestor:

Naftoport Sp. z o.o. Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ropociągu DN 530 pod bagnem Stare

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2017

Modernizacja ciągu E Wydziału Kwasu Fosforowego w oparciu o metodę Di Attack-Hemi Filtration (DA-HF) Prayon Technologies S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Kierownik Projektu nad realizacją zadania

Inwestor:

Grupa Azotu S.A. – Z.Ch. Police

Wartość inwestycji:

ponad 60 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2015–2018

Rozbudowa budynku szpitala ZOZ w Gnieźnie

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Zespół Opieki Zdrowotnej Gniezno

Wartość inwestycji:

ponad 60 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2017–2020

Modernizacja systemu zasilania w ciepło i energię elektryczną w celu obniżenia emisji

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu

Inwestor:

Proszkownia Mleka Sp. z o.o. Piotrków Kujawski

Wartość inwestycji:

ponad 5 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2013-2016

Modernizacja systemu zasilania rezerwowego Tłoczni Gazu Kondratki

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

System Gazociągów Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 8 000 000 PLN

Termin realizacji:

lata 2015–2016