REALIZACJE

Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn.: Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin o łącznej mocy 6,607 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. Radom

Wartość inwestycji:

ponad 7 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Nadzór inwestorski dla instalacji PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 o łącznej mocy do 100 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Nadzór inwestorski dla instalacji PV Augustynka o mocy 25 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – 2023

Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Rogów Opolski”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – 2024

Pełnienie czynności Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach inwestycji Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań

Inwestor:

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – 2025

Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – 2024

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonywania prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec wraz z dodatkiem”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Gmina Jasienica

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Nadzór inwestorski nad realizacją prac przygotowawczych i rekultywacyjnych, ekspertyza stanu budynków oraz opracowanie opinii geotechnicznej wraz z obsługą w związku z budową placu wiertni Pruchnik 38k I Husów 134k

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 5 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Świadczenie usług inspektora nadzoru wiertniczego prac wiertniczych w imieniu Zamawiającego na wiertni Husów 134 K

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru Wiertniczego

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 15 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023