REALIZACJE

Świadczenie usług inspektora nadzoru wiertniczego prac wiertniczych w imieniu Zamawiającego na wiertni Jastrzębiec 4, Jastrzębiec 5

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inspektor Nadzoru Wiertniczego

Inwestor:

PGNiG S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

ponad 15 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: „Budowa SSRP Wydartowo Q = 1 200 000 Nm3/h MOP 8,4MPa DN 1 400/700mm”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

OGP Gaz-System S.A. Warszawa Oddział Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kotłowni gazowo-olejowej o mocy łącznej ~ 4,6 MW wraz z siecią ciepłowniczą preizolowaną o dł. ponad 1 000m na ternie PSO MASKPOL S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGZ – PSO MASKPOL S.A. Konieczki

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa układu kogeneracyjnego składającego się z dwóch silników gazowych o mocy 10MWt +10 MWe każdy wraz z infrastrukturą budowlaną i teletechniczną na terenie EC Kalisz”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elbląg

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegających na „Budowa instalacji OPB w Bazach Paliw nr 1,2,3 i 5”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Inspektor Nadzoru

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegających na „Budowie zbiorników magazynowych 2 x 32 000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie”.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Inspektor Nadzoru

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 100 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie do wymagań Konkluzji BAT. Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie. Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie. Zabudowa infrastruktury technologicznej sieci gazowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGNiG Termika S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku

„Budowa gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z siecią przesyłową gazową tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Wronów – w zakresie Części I – Część liniowa budowy gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostkę wytwórczą w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie z gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Wronów”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGNiG Termika S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2021 – w toku

„Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2” , oraz Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Sieradz

Wartość inwestycji:

ponad 150 000 000 PLN

Termin realizacji:

2021 – 2023