„Modernizacja Ciepłowni Kortowo w celu ograniczenia emisji”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach programu priorytetowego nr 5.8.1 „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” MPEC Sp. z o.o. Olsztyn

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. Olsztyn

Wartość inwestycji:

ponad 60 000 000 PLN

Termin realizacji:

2019 – 2022