Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie do wymagań Konkluzji BAT. Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie. Budowa kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie. Zabudowa infrastruktury technologicznej sieci gazowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGNiG Termika S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku