,,Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpital Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 72 – Etap I”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Wartość inwestycji:

ponad 8 000 000 PLN

Termin realizacji:

2021 - 2022