Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowalnych w ramach realizacji Zadania pn.: „Wykonanie przewiertów metodą HDD na I – DN 600 i II – DN 800 rurociągu pod rzeką Bugo – Narew”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant nad realizacją zadania

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku