Nadzór inwestorski dla instalacji PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 o łącznej mocy do 100 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku