Kompleksowa usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu pn.: Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Krzęcin o łącznej mocy 6,607 MW

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. Radom

Wartość inwestycji:

ponad 7 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023