Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

Gmina Świebodzin

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku