Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji na trzech odrębnych zadaniach energetyki odnawialnej OZE: 1) Modernizacja hydrozespołu HZ-2 w Elektrowni Wodnej Szprotawa – EW Szprotawa, 2) Modernizacja hydrozespołu HZ-3 w Elektrowni Wodnej Grajówka – EW Grajówka, 3) Modernizacja wyposażenia technologicznego w Elektrowni Wodnej Gubin – EW Gubin.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku