Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegających na „Budowa instalacji OPB w Bazach Paliw nr 1,2,3 i 5”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Inspektor Nadzoru

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku