Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegających na „Budowa instalacji OPB w Bazach Paliw nr 1,2,3 i 5”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Inspektor Nadzoru

Inwestor:

PERN S.A. Płock

Wartość inwestycji:

ponad 20 000 000 PLN

Termin realizacji:

2022 – 2023