Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa układu kogeneracyjnego składającego się z dwóch silników gazowych o mocy 10MWt +10 MWe każdy wraz z infrastrukturą budowlaną i teletechniczną na terenie EC Kalisz”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. Elbląg

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku