Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa kotłowni gazowo-olejowej o mocy łącznej ~ 4,6 MW wraz z siecią ciepłowniczą preizolowaną o dł. ponad 1 000m na ternie PSO MASKPOL S.A.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PGZ – PSO MASKPOL S.A. Konieczki

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku