Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: „Budowa SSRP Wydartowo Q = 1 200 000 Nm3/h MOP 8,4MPa DN 1 400/700mm”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Projektant

Inwestor:

OGP Gaz-System S.A. Warszawa Oddział Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku