Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 3 odrębnych zadań w obiektach zabytkowych użyteczności publicznej: 1) W celu realizacji inwestycji pn.: „Remont i przebudowa (dostosowanie do TSI PRM) dworca kolejowego w Sulechów”, 2) W celu realizacji inwestycji pn.: „Remont i przebudowa (dostosowanie do TSI PRM) dworca kolejowego w Babimost”, 3) W celu realizacji inwestycji pn.: „Remont i przebudowa (dostosowanie do TSI PRM) dworca kolejowego w Nowiny Wielkie”.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

PKP S.A. Warszawa

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku