Usługa inżyniera kontraktu dla zadania „Modernizacja Małej elektrowni wodnej Czersko Polskie”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku