Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku biurowego Nadleśnictwa Skwierzyna przy ulicy 2 Lutego w Skwierzynie”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

RDLP Szczecin Nadleśnictwo Skwierzyna

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku