Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim przy realizacji inwestycji na dwóch zadaniach zabytkowych: 1) Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej, 2) Prace remontowo-konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki – Bramy Twierdzy Przemyśl.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w Przemyślu

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – w toku