Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonywania prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec wraz z dodatkiem”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Gmina Jasienica

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2022 – w toku