Pełnienie czynności Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach inwestycji Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań

Inwestor:

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – 2025