Usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof”

Wiertconsulting Sp. z o.o:

Inżynier Kontraktu nad realizacją zadania

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gdańsk

Wartość inwestycji:

w realizacji

Termin realizacji:

2023 – 2024